NorwegiaInfo.pl

Zasiłek opiekuńczy – nowe zasady od lipca 2017

Zasiłek opiekuńczy – nowe zasady od lipca 2017
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy zarówno matka jak i dziecko muszą mieszkać w Norwegii, według podstawowej zasady. Od 1 lipca 2017 roku dodatkowo wnioskodawca (matka) musi posiadać 5-letnie członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń czyli zamieszkiwać Norwegię minimum 5 lat w momencie składania wniosku.

Kiedy dziecko zamieszkuje z obojgiem rodziców, zarówno matka jak i ojciec muszą być członkami norweskiego systemu ubezpieczeń przez minimum 5 lat. NAV ocenia oraz decyduje, czy czas zamieszkania w krajach Unii Europejskiej będzie brany pod uwagę.

Nowe zasady obowiązują tylko nowe wnioski, podania.

Różne sytuacje życiowe mają wpływ na decyzje o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz opiekuńczego w przypadku zagranicznego pracownika w Norwegii.

Kiedy mogę otrzymać zasiłek opiekuńczy oraz rodzinny?

Jeśli zamieszkujesz Norwegię razem z rodziną:

kiedy cała rodzina mieszka w Norwegii i będzie przebywać w Norwegii minimum 12 miesięcy, możesz mieć prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego. To obowiązuje wszystkich zagranicznych pracowników, którzy mieszkają w Norwegii, są zarejestrowani w urzędzie ewidencji ludności (folkeregisteret) oraz posiadają pozwolenie na pobyt.
kiedy jesteś obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej i pracujesz w Norwegii możesz mieć prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego mimo, że będziesz zamieszkiwał Norwegię krócej niż 12 miesięcy.
Jeśli jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej, pracujesz w Norwegii ale Twoja rodzina mieszka w kraju pochodzenia:

Jeśli rodzic, który mieszka w kraju pochodzenia, pracuje zarobkowo, otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i ma prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego w swoim kraju, wtedy Nav wypłaca różnice miedzy polskim a norweskim świadczeniem.
Jeśli rodzic, który mieszka w kraju pochodzenia, nie pracuje, ani nie otrzymuje świadczeń, wtedy rodzic pracujący w Norwegii ma prawo do świadczeń w Norwegii.
Jeśli pracujesz dla pracodawcy z kraju pochodzenia (Polski ), który wysłał Cię na zlecenie do Norwegii (oppdrag), wtedy nie masz prawa do pobierania zasiłków w Norwegii, gdyż przynależysz do polskiego systemu ubezpieczeń, a nie jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń.

Jeśli Twoja małżonka/Twój mąż przybędzie do Norwegii wraz z dzieckiem oraz podejmie w Norwegii pracę zostanie członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń, wtedy może mieć prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego nawet jeśli pobyt będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem jest, że muszą być obywatelami Unii Europejskiej.

Aby wnioskować o zasiłek rodzinny bądź opiekuńczy należy wypełnić odpowiedni formularz Nav wniosek o zasiłek rodzinny Nav wniosek o zasiłek opiekuńczy oraz dołączyć niezbędną dokumentacje:

Akt urodzenia
Dokument potwierdzający nadanie nr personalnego ( np. zaświadczenie z Folkeregisteret o miejscu zamieszkania)
PESEL wnioskodawcy oraz członków rodziny
Umowa o pracę
Jeśli masz własną działalność należy dodatkowo dołączyć:

Kopię wykonanych zleceń (oppdragsbekreftelse) oraz faktury za okres zanim zostałeś płatnikiem VAT oraz wyciąg z księgi głównej jako płatnik VAT
wydruk z Rejestru firm (Brønnøysundregisteret) dla potwierdzenia jaką firmę posiadasz
Jeśli jesteś samotnym rodzicem i starasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet), a dziecko mieszka w Polsce (kraj UE) musisz poinformować kto zajmuje się dzieckiem w Polsce poprzez dane tej osoby, adres, PESEL. Należy również udokumentować, że wychowujesz dziecko sam (np. dokumenty o seperacji, rozwodzie, system podziału opieki nad dzieckiem itp).

W przypadku wniosku o zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte) należy pamiętać o wypełnieniu punktu 5, który informuje o tym, czy dziecko uczęszcza do przedszkola czy nie. Jest to kluczowy warunek do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Jeśli dziecko  nie korzysta z oferty przedszkolnej, należy się cała kwota zasiłku, jeśli dziecko uczęszcza 50% otrzymuje się kwotę zasiłku pomniejszoną o połowę, natomiast jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola w większym wymiarze czasu niż 50% albo korzysta z pełnej oferty, wtedy nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego.

Kiedy NAV otrzyma podanie rozpoczyna się, często długo trwający proces rozpatrywania. NAV wysyła zapytanie do organu pomocy społecznej w Polsce o sytuację wnioskujących, prawo i korzystanie ze świadczeń w kraju pochodzenia/zamieszkania itp. Dlatego bardzo ważne jest, aby umieścić czytelne i konkretne informacje, który terytorialnie organ pomocy społecznej odpowiada dla naszego adresu w Polsce.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest od miesiąca urodzenia dziecka albo od miesiąca przybycia do Norwegii. Jeśli dziecko urodziło się w Norwegii, zasiłek rodzinny zostaje z reguły przyznany automatycznie.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest dla dzieci między pierwszym a drugim rokiem życia. Maksymalny czas otrzymywania do 11 miesięcy.

Podczas pobierania zasiłku opiekuńczego możesz przebywać za granicą do 3 miesięcy, musisz powiadomić NAV oraz aby nie stracić prawa do świadczenia, nie możesz pracować podczas pobytu poza Norwegią.

Od 1 sierpnia 2017 roku stawki dla zasiłku opiekuńczego będa wynosić: 7500kr (jeśli dziecko nie korzysta z przedszkola) oraz 3750 ( jeśli dziecko korzysta z przedszkola w wymiarze do 50%, tj do 19 godzin tygodniowo)

Agata Pietrzykowska

Dodaj komentarz