NorwegiaInfo.pl

Szczepienie preparatem AstraZeneca zostało wstrzymane na kolejne trzy tygodnie

Norwegia przedłuża przerwę na szczepienie AstraZeneca o kolejne trzy tygodnie.

W dniu 11 marca 2021 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podjął decyzję o tymczasowej przerwie w szczepieniach szczepionką AstraZeneca w Norwegii. Decyzja została podjęta po doniesieniach o poważnych chorobach na całym świecie i śmierci w Danii po szczepieniach. W okresie przerwy odnotowano również podobne choroby i cztery zgony w Norwegii.

 – To wymagająca, ale słuszna decyzja o przedłużeniu przerwy na szczepionkę AstraZeneca. Uważamy, że konieczne jest przeprowadzenie większej liczby dochodzeń w sprawie obecnych incydentów, abyśmy mogli udzielić najlepszej możliwej porady dotyczącej szczepień populacji w Norwegii – mówi Geir Bukholm, dyrektor ds. Kontroli zakażeń w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.

 – Dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć tymczasową przerwę na szczepienie AstraZeneca do 15 kwietnia, kontynuuje Bukholm.

Europejska Agencja Leków (EMA) podjęła 18 marca decyzję o utrzymaniu zatwierdzenia szczepionki AstraZeneca. EMA uważa, że ​​wartość użyteczności jest wysoka, a zgłaszane skutki uboczne są rzadkie, ale zwraca uwagę, że nie można wykluczyć poważnych przypadków rzadkich skutków ubocznych.

Trwające dochodzenia

Bukholm wyjaśnia, że ​​Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego współpracuje z ekspertami w tej dziedzinie w Norwegii i za granicą, aby ustalić, czy istnieje związek przyczynowy poprzez kilka równoległych badań. Ocena jest złożona i czasochłonna, ale uważamy ją za niezbędną, aby móc podjąć ostateczną decyzję dotyczącą dalszego stosowania szczepionki AstraZeneca.  

  • Norweska Agencja Leków i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego stale przeglądają wszystkie zgłoszenia podejrzewanych działań niepożądanych po szczepieniu. Odpowiednie wiadomości są przekazywane do EMA.
  • Powołano krajową grupę ekspertów, która ma doradzać Norweskiemu Instytutowi Zdrowia Publicznego w zakresie oceny możliwego związku przyczynowego między poważnymi przypadkami a szczepieniem szczepionką AstraZeneca oraz dalszych działań w tym zakresie.
  • Krajowa profesjonalna grupa referencyjna ds. Programów szczepień służy do rzucania światła na kwestie dotyczące stosowania / niestosowania szczepionki, zaufania do szczepionek i programu szczepień oraz informowania o decyzjach.
  • Norweski Instytut Zdrowia Publicznego współpracuje z innymi nordyckimi organami ds. Zdrowia w zakresie analiz rejestrów, a ponadto prowadzi ciągłą wymianę doświadczeń i informacji z sieci krajowych i międzynarodowych.
  • EMA zgromadzi ekspertów klinicznych i na początku kwietnia spodziewane są nowe oceny.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego chce uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na m.in. te pytania:

  • Czy u osób, które otrzymały szczepionkę AstraZeneca, występuje zwiększona częstość występowania połączonych zakrzepów krwi, krwotoków i niskiej liczby płytek krwi w porównaniu z osobami niezaszczepionymi?
  • Jeśli tak, to jaki jest powód takiego połączenia?
  • Czy u pacjentów są jakieś czynniki, które mogły mieć wpływ na stan, takie jak wiek, płeć lub inne podstawowe choroby / stany?

Szczepionka AstraZeneca jest dobrą szczepionką do ochrony grup ryzyka przed covid-19, ale ważne jest, aby rozważyć korzyści wynikające ze szczepienia z ryzykiem rzadkich, ale poważnych skutków ubocznych wynikających z dalszego stosowania szczepionki AstraZeneca.

Źródło: Fhi.no

Agata Pietrzykowska