NorwegiaInfo.pl

Koronawirus, a samotność osób starszych.

Koronawirus, a samotność osób starszych.

Właśnie teraz, w okresie pandemii każdy z nas jest zobligowany do dystansowania się od społeczeństwa w mniejszym lub większym zakresie. Koronawirus nie pozostawia nam większego wyboru, jak tylko ograniczanie kontaktu z innymi ludzmi. Bezpośrednie skutki izolacji dotykają nas w zależności od pełnionych ról, sytuacji rodzinnej, zawodowej, a także mieszkaniowej. Do tego koronawirus jest ogromnym zagrożeniem dla osób starszych. Z troski o seniorów członkowie ich rodzin, znajomi i przyjaciele znacznie ograniczają swoje wizyty u osób starszych. Brak możliwości odwiedzin został również ograniczony instytucjonalnie w domach opieki czy na oddziałach  szpitalnych. 

Seniorzy stanowią grupę społeczną, która jest najbardziej narażona na samotność i wykluczenie. Samotność i poczucie osamotnienia, które dotyka ludzi starszych mogą być przyczyną problemów zdrowotnych. Wpływają na pogorszenie stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, prowadzą do pogorszenia stylu życia. Aktualna potrzeba izolacji społecznej wymuszona w sposób gwałtowny zwiększa ryzyko przytłaczającego uczucia samotności wśród seniorów, co może prowadzić do chronicznego stresu, lęku oraz depresji. 

W obliczu zagrożenia koronawirusem wszyscy powinni zatroszczyć się o swoich starszych krewnych. Ważne są jednak środki ostrożności – bowiem ta grupa szczególnie ciężko znosi objawy zakażenia koronawirusem. Należy więc zrobić wszystko, by ich przed tym uchronić.  Bardzo ważne jest by osobie starszej pokazać, że się o niej myśli, pamięta i podtrzymywać wspólny kontakt, za pośrednictwem połączeń wideo lub zwyczajnej rozmowy telefonicznej. 

Wszelkie ograniczenia związane z pandemią wymagają od każdego z nas umiejętności przystosowawczych. Pamiętajmy jednak o osobach starszych, które często mają mniejsze możliwości, aby skutecznie przeciwdziałać skutkom izolacji.

Mgr psychologii Aleksandra Kuna-Bujas

Agata Pietrzykowska